Ogłoszenia podręczne » KLIKNIJ WAĆPAN «
  • 23/01. Przeczytaj ogłoszenie dotyczące spisu chorób.
  • 07/01. Do 11 stycznia jest czas na zaktualizowanie poszukiwań w temacie "Tablica Ogłoszeń". Zgłoszenia bez poprawnej daty zostaną usunięte. Ewentualne pytania prosze kierować na PW do Rhetta.
  • 07/01. Wyjątkowo choroby losowano dwukrotnie. Upewnij się czy twoja postać jest wciąż zdrowa!
  • 05/01. Zerknij na najnowszą notkę od administracji.
  • 04/01. Zapoznaj się z ogłoszeniem dotyczącym przedmiotów specjalnych (talonów).

overall_header

 ::  :: Rejestr postaci

Go down

overall_header Empty overall_header

Pisanie by Arcanine on 23.01.20 17:29

Kod:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
    <!-- BEGIN switch_recent_jquery -->
    <script src="{JS_DIR}jquery1.9/jquery-migrate-1.4.1.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JQUERY_DIR}browser/v1.0/jquery.browser.min.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JQUERY_DIR}support/jquery.support.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_recent_jquery -->
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
    {RICH_SNIPPET_GOOGLE}

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="https://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JQUERY_DIR}ticker/ticker.css" />
   <script src="{JQUERY_DIR}ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JQUERY_DIR}jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {

         $('#fa_ticker_content').css('display','block');

         var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
         var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

         if (width_max > 0)
         {
            $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            if (slid_vert)
            {
               var height_max = h_perso;

               $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                  if ($(this).height() > height_max)
                  {
                     height_max = $(this).height();
                  }
               } );

               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
               $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
            }


            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         $(document).ready(function() {
            Ticker.start({
               height : {switch_ticker.HEIGHT},
               spacing : {switch_ticker.SPACING},
               speed : {switch_ticker.SPEED},
               direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
               pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
         });
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <style type="text/css">
   #page-footer, div.navbar, div.navbar ul.linklist {
   display: block !important;
   }
   ul.linklist li.rightside, ul.linklist li.rightside a.copyright {
   display: inline !important;
   }

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   <!-- END switch_ticker_new -->
   </style>
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
      (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
            m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
      })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

      ga('create', '{G_ANALYTICS_ID}', 'auto');
      ga('send', 'pageview');
      ga('set', 'anonymizeIp', true);

      <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
      ga('create', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}', 'auto', 'bis');
      ga('bis.send', 'pageview');
      ga('bis.set', 'anonymizeIp', true);
      <!-- END google_analytics_code_bis -->
      //]]>

   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
 
 
     
  <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
  <script>
  jQuery(document).ready(function ($) {
  var slideCount = $('#slajder ul li').length;
  var slideWidth = $('#slajder ul li').width();
  var slideHeight = $('#slajder ul li').height();
  var slajderUlWidth = slideCount * slideWidth;
  $('#slajder').css({ width: slideWidth, height: slideHeight });
  $('#slajder ul').css({ width: slajderUlWidth, marginLeft: - slideWidth });
    $('#slajder ul li:last-child').prependTo('#slajder ul');
      function moveLeft() {
          $('#slajder ul').animate({
              left: + slideWidth
          }, 500, function () {
              $('#slajder ul li:last-child').prependTo('#slajder ul');
              $('#slajder ul').css('left', '');
          });
      };
      function moveRight() {
          $('#slajder ul').animate({
              left: - slideWidth
          }, 500, function () {
              $('#slajder ul li:first-child').appendTo('#slajder ul');
              $('#slajder ul').css('left', '');
          });
      };
      $('.poprzedni').click(function () {
          moveLeft();
      });
      $('.nastepny').click(function () {
          moveRight();
      });
  });
  </script>
 
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
 <script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$(".lista1").hide();
$(".przycisk1").show();
$(".przycisk1").click(function(){
$(".lista1").slideToggle(700);
});
});
$(document).ready(function(){
$(".lista2").hide();
$(".przycisk2").show();
$(".przycisk2").click(function(){
$(".lista2").slideToggle(700);
});
});
$(document).ready(function(){
$(".lista3").hide();
$(".przycisk3").show();
$(".przycisk3").click(function(){
$(".lista3").slideToggle(700);
});
});
$(document).ready(function(){
$(".lista1a").hide();
$(".przycisk1a").show();
$(".przycisk1a").click(function(){
$(".lista1a").slideToggle(700);
});
}); 
$(document).ready(function(){
$(".lista1b").hide();
$(".przycisk1b").show();
$(".przycisk1b").click(function(){
$(".lista1b").slideToggle(700);
});
}); 
$(document).ready(function(){
$(".lista1c").hide();
$(".przycisk1c").show();
$(".przycisk1c").click(function(){
$(".lista1c").slideToggle(700);
});
});
$(document).ready(function(){
$(".lista1d").hide();
$(".przycisk1d").show();
$(".przycisk1d").click(function(){
$(".lista1d").slideToggle(700);
});
}); 
$(document).ready(function(){
$(".lista1e").hide();
$(".przycisk1e").show();
$(".przycisk1e").click(function(){
$(".lista1e").slideToggle(700);
});
});
$(document).ready(function(){
$(".lista1f").hide();
$(".przycisk1f").show();
$(".przycisk1f").click(function(){
$(".lista1f").slideToggle(700);
});
});
$(document).ready(function(){
$(".lista1g").hide();
$(".przycisk1g").show();
$(".przycisk1g").click(function(){
$(".lista1g").slideToggle(700);
});
});
$(document).ready(function(){
$(".lista1h").hide();
$(".przycisk1h").show();
$(".przycisk1h").click(function(){
$(".lista1h").slideToggle(700);
});
});
$(document).ready(function(){
$(".lista1i").hide();
$(".przycisk1i").show();
$(".przycisk1i").click(function(){
$(".lista1i").slideToggle(700);
});
});
$(document).ready(function(){
$(".lista1j").hide();
$(".przycisk1j").show();
$(".przycisk1j").click(function(){
$(".lista1j").slideToggle(700);
});
});
$(document).ready(function(){
$(".lista1k").hide();
$(".przycisk1k").show();
$(".przycisk1k").click(function(){
$(".lista1k").slideToggle(700);
});
});
$(document).ready(function(){
$(".lista1l").hide();
$(".przycisk1l").show();
$(".przycisk1l").click(function(){
$(".lista1l").slideToggle(700);
});
});
$(document).ready(function(){
$(".lista1m").hide();
$(".przycisk1m").show();
$(".przycisk1m").click(function(){
$(".lista1m").slideToggle(700);
});
});
$(document).ready(function(){
$(".lista1n").hide();
$(".przycisk1n").show();
$(".przycisk1n").click(function(){
$(".lista1n").slideToggle(700);
});
});
  </script>
 
</head>

<body id="phpbb">
<!-- BEGIN hitskin_preview -->
<div id="hitskin_preview" style="display: block;">
   <h1><img src="https://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
   <div class="content">
      <p>
         {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
         <br />
         <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="https://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
      </p>

   </div>
</div>
<!-- END hitskin_preview -->

<!-- BEGIN switch_login_popup -->
<div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
   <div class="h3">{SITENAME}</div>
   {LOGIN_POPUP_MSG}
   <div id="login_popup_buttons">
      <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
         <input type="submit" class="button1" value="{L_LOGIN}" />
         <input type="button" class="button1" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
         <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
      </form>
   </div>
</div>
<!-- END switch_login_popup -->

<div class="conteneur_minwidth_IE">
<div class="conteneur_layout_IE">
<div class="conteneur_container_IE">
<div id="wrap">
   <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>
   {JAVASCRIPT}

   <div id="page-header">
      <div class="headerbar">
         <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>

         <div id="logo-desc">
            <a href="{U_INDEX}" id="logo"><img src="{LOGO}" alt="{L_INDEX}" /></a>
            <!-- BEGIN switch_h1 -->
            <div id="site-title">{switch_h1.MAIN_SITENAME}</div>
            <!-- END switch_h1 -->
            <!-- BEGIN switch_desc -->
            <p>{switch_desc.SITE_DESCRIPTION}</p>
            <!-- END switch_desc -->
         </div>

         <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
      </div>

      <div class="navbar">
         <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>

         <div class="nawi"><ul class="linklist navlinks{NAVBAR_BORDERLESS}">
         <li>{GENERATED_NAV_BAR}</li>
                          </ul></div>


         <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
      </div>

      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <div id="fa_ticker_blockD" style="margin-top:4px;">
         <div class="module">
            <div class="inner">
               <span class="corners-top"><span></span></span>
                  <div id="fa_ticker_container">
                     <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none">
                        <!-- BEGIN ticker_row -->
                        <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                        <!-- END ticker_row -->
                     </ul>
                  </div>
               <span class="corners-bottom"><span></span></span>
            </div>
         </div>
      </div>
      <!-- END switch_ticker_new -->

      <!-- BEGIN switch_ticker -->
      <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;">
         <div class="module">
            <div class="inner">
               <span class="corners-top"><span></span></span>
                  <div id="fa_ticker_container">
                     <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                        <div class="fa_ticker_content">
                           <!-- BEGIN ticker_row -->
                           <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                           <!-- END ticker_row -->
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               <span class="corners-bottom"><span></span></span>
            </div>
         </div>
      </div>
      <!-- END switch_ticker -->
   </div>

   <div id="page-body">

   <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
      <div id="outer-wrapper">
         <div id="wrapper">
            <div id="container">
               <div id="content">

                  <div id="{ID_LEFT}">
                     <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                     {giefmod_index1.MODVAR}
                     <!-- BEGIN saut -->
                     <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                     <!-- END saut -->
                     <!-- END giefmod_index1 -->
                  </div>

                  <div id="main">
                     <div id="main-content">
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
<div class="nawi5">
<div class="przycisk2">
<a href="http://virus.forumpl.net/t2642p88-ogloszenia-od-administracji#249687">Ogłoszenia podręczne</a> <span>» KLIKNIJ WAĆPAN «</span></div>
                                                                  
<ul class="lista2">
 
  <li>23/01. <a href="http://virus.forumpl.net/t2642p88-ogloszenia-od-administracji#249687">Przeczytaj</a> ogłoszenie dotyczące spisu chorób.</li>
 
  <li>07/01. Do 11 stycznia jest czas na zaktualizowanie poszukiwań w temacie "Tablica Ogłoszeń". Zgłoszenia bez poprawnej daty zostaną usunięte. Ewentualne pytania prosze kierować na PW do Rhetta.</li>
 
  <li>07/01. Wyjątkowo choroby losowano dwukrotnie. <a href="http://virus.forumpl.net/t1345p22-przydzial-chorob#249039">Upewnij się</a> czy twoja postać jest wciąż zdrowa!</li>
 
  <li>05/01. <a href="http://virus.forumpl.net/t2642p88-ogloszenia-od-administracji#248912">Zerknij</a> na najnowszą notkę od administracji.</li>
 
  <li>04/01. <a href="http://virus.forumpl.net/t2642p88-ogloszenia-od-administracji#248829">Zapoznaj się</a> z ogłoszeniem dotyczącym przedmiotów specjalnych (talonów).</li>

  </ul>
                                                                
</div>
                                                         
                                                                                                                 
<div class="nawi6">
<div class="przycisk3">
Spis treści <span>» KLIKNIJ WAĆPAN «</span></div>
                                                                  
<ul class="lista3">
  <li><a href="http://virus.forumpl.net/t5925-pytania">ZADAJ PYTANIE</a></li>
  <li><a href="http://virus.forumpl.net/t2190-chetni-na-fabule">CHĘTNI NA FABUŁĘ</a></li>
  <li><a href="http://virus.forumpl.net/t5311-nieobecnosci">NIEOBECNOŚCI</a></li>
  <li><a href="http://virus.forumpl.net/t7-spis-zajetych-postaci">ZAJĘTE WIZERUNKI</a></li>
  <li><a href="http://virus.forumpl.net/t504-warunki-realia-lokacje">REALIA</a></li>
 
  <li><a href="http://virus.forumpl.net/t6344-rasy">RASY I RANGI</a></li>
  <li><a href="http://virus.forumpl.net/t6345-grupy">GRUPY</a></li>
  <li><a href="http://virus.forumpl.net/t6346-umiejetnosci">UMIEJĘTNOŚCI</a></li>
  <li><a href="http://virus.forumpl.net/t33-bestiariusz">BESTIARIUSZ</a></li>
  <li><a href="http://virus.forumpl.net/t35-artefakty">ARTEFAKTY</a></li>
  <li><a href="http://virus.forumpl.net/t1701-technologia-urzadzenia-bronie-pojazdy">TECHNOLOGIA</a></li>
  <li><a href="http://virus.forumpl.net/t1702-choroby-medykamenty-i-ich-skladniki">CHOROBY</a></li>
 

</ul>
                                                                
</div>
                                                         
                                                         
<div style="opacity:0.5;"><script type="text/javascript" src="http://swieta.dodatki.net/snow/8.js"></script></div>Arcanine
Arcanine
NAZWA RANGI


Powrót do góry Go down

Powrót do góry


 ::  :: Rejestr postaci

 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach