Ogłoszenia podręczne » KLIKNIJ WAĆPAN «
  • 23/01. Przeczytaj ogłoszenie dotyczące spisu chorób.
  • 07/01. Do 11 stycznia jest czas na zaktualizowanie poszukiwań w temacie "Tablica Ogłoszeń". Zgłoszenia bez poprawnej daty zostaną usunięte. Ewentualne pytania prosze kierować na PW do Rhetta.
  • 07/01. Wyjątkowo choroby losowano dwukrotnie. Upewnij się czy twoja postać jest wciąż zdrowa!
  • 05/01. Zerknij na najnowszą notkę od administracji.
  • 04/01. Zapoznaj się z ogłoszeniem dotyczącym przedmiotów specjalnych (talonów).

Stare kody. :<

 :: Off top :: Off topic

Strona 2 z 2 Previous  1, 2

Go down

Stare kody. :< - Page 2 Empty Re: Stare kody. :<

Pisanie by Arcanine on 28.08.18 0:40

profile_view_body

Kod:
<div class="panel bg1">
   <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>

   <div class="column1">
      <div class="h3">{L_USER_PRESENCE}</div>
      <dl class="left-box details" style="width: 80%;">
         <dt>{L_AVATAR_IMG}</dt><dd>{AVATAR_IMG}</dd>
      </dl>
      <dl class="left-box details" style="width: 80%;">
         <dt>{L_RANK}:</dt><dd><strong>{POSTER_RANK}</strong></dd>
         <!-- BEGIN switch_show_status -->
         <dt>{L_STATUT}:</dt><dd><strong>{USER_ONLINE}</strong></dd>
         <!-- END switch_show_status -->
      </dl>
      <!-- BEGIN switch_allow_friendsfoes -->
      <dl class="left-box details" style="width: 80%;margin-top:10px;margin-bottom:10px">
         <dt>{L_FRIENDS_AND_FOES}:</dt><dd><strong>{FRIENDSFOES}</strong></dd>
      </dl>
      <!-- END switch_allow_friendsfoes -->
      <!-- BEGIN switch_auth_user -->
      <dl class="left-box details" style="width: 80%;margin-top:10px;margin-bottom:10px">
         <dt>{L_ADMINISTRATE_USER}:</dt><dd><strong>{ADMINISTRATE_USER}{BAN_USER}</strong></dd>
      </dl>
      <!-- END switch_auth_user -->
   </div>
   <div class="column2">
      <div class="h3">{L_PROFILE}</div>
      <!-- BEGIN profile_field -->
      <dl id="field_id{profile_field.ID}" class="left-box details" style="width: 80%;">
         <dt>{profile_field.LABEL}</dt> <dd>{profile_field.CONTENT}<!-- BEGIN profil_type_user_posts --> [{POST_PERCENT_STATS} / {POST_DAY_STATS}]
            <br /><span style="margin-left: 10px;"><a rel="nofollow" href="/st/{PUSERNAME}">{L_SEARCH_USER_POSTS} :</a></span>
            <br /><span style="margin-left: 15px;">- <a rel="nofollow" href="/sta/{PUSERNAME}">{L_TOPICS}</a></span>
            <br /><span style="margin-left: 15px;">- <a rel="nofollow" href="/spa/{PUSERNAME}">{L_POSTS}</a></span><!-- END profil_type_user_posts --></dd>
      </dl>
      <!-- END profile_field -->
   </div>
   <div class="clear"></div>
   <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
</div>

<div class="panel bg2">
   <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>

   <div class="column1">
   <form action="{S_PROFILE_ACTION}" method="post" name="post">
      <div class="h3">{L_CONTACT} {USERNAME}</div>
      <!-- BEGIN contact_field -->
      <dl id="field_id{contact_field.ID}" class="left-box details" style="width: 80%;">
         <dt>{contact_field.LABEL}</dt> <dd>{contact_field.CONTENT}</dd>
      </dl>
      <!-- END contact_field -->

      <!-- BEGIN switch_admin_user_comment_active -->
      <dl class="details">
         <dt>{L_COMMENTS} :<br /><span class="italic">{L_MODS_AND_ADMINS}</span></dt>
         <dd><textarea class="inputbox" name="admin_user_comment_text" rows="8" cols="30">{ADMIN_USER_COMMENT}</textarea></dd>
      </dl>
      <fieldset class="submit-buttons">
         <input type="hidden" value="update_admin_user_comment" name="mode" />
         <input type="hidden" value="{USER_ID}" name="userid" />
         <input type="submit" class="button2" name="user_comment_maj" value="{L_UPDATE}" />
      </fieldset>
      <!-- END switch_admin_user_comment_active -->
   </form>
   </div>

   <div class="column2">
      <div class="h3">{L_STATS}</div>
      <dl class="left-box details" style="width: 80%;"><dt>{L_LAST_VISITED}: </dt> <dd>{LAST_VISIT_TIME}</dd></dl>
      <!-- BEGIN switch_dhow_mp -->
      <dl class="left-box details" style="width: 80%;"><dt>{L_PRIVATE_MSG}:&nbsp;</dt> <dd>{PRIVATE_MSG}</dd></dl>
      <!-- END switch_dhow_mp -->
   </div>

   <div class="clear"></div>
   <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
</div>

<!-- BEGIN switch_rpg -->
<h1 class="page-title">{L_VIEWING_RPG}</h1>
<div class="panel bg1">
   <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>

   <p style="text-align: center;">{RPG_IMAGE}</p>
   <hr />

   <!-- BEGIN rpg_fields_left -->
   <div class="column1">
      <dl class="details">
         <dt>{switch_rpg.rpg_fields_left.F_NAME} :</dt>
         <dd>{switch_rpg.rpg_fields_left.F_VALUE_NEW}</dd>
      </dl>
   </div>
   <!-- END rpg_fields_left -->

   <!-- BEGIN rpg_fields -->
   <div class="column2">
      <dl class="details">
         <dt>{switch_rpg.rpg_fields.F_NAME} :</dt>
         <dd>{switch_rpg.rpg_fields.F_VALUE_NEW}</dd>
      </dl>
   </div>
   <!-- END rpg_fields -->
   <div class="clear"></div>
   <fieldset class="submit-buttons">
      {U_ADMIN_RPG_NEW}
   </fieldset>
   <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
</div>
<!-- END switch_rpg -->
<script src="{JQUERY_ROOT}json/jquery.json-1.3.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      $('[id^=field_id]').each(function(){
         if ( $(this).find('.field_editable').is('span, div') )
         {
            $(this).hover(function()
            {
               if( $(this).find('.field_editable.invisible').is('span, div') )
               {
                  $(this).find('.field_editable').prev().addClass('ajax-profil_hover').parent().addClass('ajax-profil_parent').append('<div class="ajax-profil_edit"><img src="{AJAX_EDIT_IMG}" /></div>');
                  $(this).find('.ajax-profil_edit').attr({
                        alt: "{L_FIELD_EDIT_VALUE}",
                        title: "{L_FIELD_EDIT_VALUE}"
                     }).click(function(){
                     $(this).prev().prev().removeClass('ajax-profil_hover').addClass('invisible').next().removeClass('invisible').append('<img src="{AJAX_VALID_IMG}" class="ajax-profil_valid" />').find('input,select');
                     $(this).prev().find('.ajax-profil_valid').attr({
                        alt: "{L_VALIDATE}",
                        title: "{L_VALIDATE}"
                     }).click(function(){
                        var content = new Array();
                        $(this).parent().find('[name]').each(function(){
                           var type_special = $(this).is('input[type=radio],input[type=checkbox]');
                           if ( (type_special && $(this).is(':checked')) || !type_special )
                           {
                              content.push(new Array($(this).attr('name'), $(this).attr('value')));
                           }
                        });
                        var id_name = $(this).parents('[id^=field_id]').attr('id');
                        var id = id_name.substring(8, id_name.length);
                        $.post(
                           "{U_AJAX_PROFILE}",
                           {id:id,user:"{CUR_USER_ID}",active:"{CUR_USER_ACTIVE}",content:$.toJSON(content),tid:"{TID}"},
                           function(data){
                              $.each(data, function(i, item){
                                 $('[id=field_id' + i + ']').find('.field_uneditable').html(item).end().find('.ajax-profil_valid').remove().end().find('.field_editable').addClass('invisible').end().find('.field_uneditable').removeClass('invisible');
                              });
                           },
                           "json"
                        );
                     });
                     $(this).remove();
                  });
               }
            },function()
            {
               if( $(this).find('.field_editable.invisible').is('span, div') )
               {
                  $(this).find('.field_editable').prev().removeClass('ajax-profil_hover');
                  $(this).find('.ajax-profil_edit').remove();
               }
            });
         }
      });
   });
//]]>
</script>Arcanine
Arcanine
NAZWA RANGI


Powrót do góry Go down

Stare kody. :< - Page 2 Empty Re: Stare kody. :<

Pisanie by Arcanine on 28.08.18 0:40

posting_body

Kod:
<script src="{JS_DIR}extendedview.js" type="text/javascript"></script>{ERROR_BOX}

<form action="{S_POST_ACTION}" method="post" name="post" enctype="multipart/form-data">
 <div class="śro4">{POST_PREVIEW_BOX}</div>
<br/><br/>
   
    <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
    <div class="post row1" id="forum_rules">
        <span class="corners-top"><span></span></span>

        <div class="clear"></div>
        <table class="postbody">
        <tr>
            <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
            <td class="logo">
                <img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
            </td>
            <!-- END switch_forum_rule_image -->
            <td class="rules content">
                {RULE_MSG}
            </td>
        </tr>
        </table>
        <span class="corners-bottom"><span></span></span>
    </div>
    <!-- END switch_forum_rules -->
       
    <!-- BEGIN switch_quote_limit -->
    <div class="post row2">
        <div class="inner">
            <span class="corners-top"><span></span></span>
            <br />
            <p class="center" style="color:red">{switch_quote_limit.L_QUOTE_LIMIT_WARNING}</p>
            <br />
            <span class="corners-bottom"><span></span></span>
        </div>
    </div>
    <!-- END switch_quote_limit -->
    <div class="panel" id="postingbox">
        <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
        <!-- BEGIN switch_post_a -->
       
        <!-- END switch_post_a -->
        <fieldset class="fields1" style="min-width: inherit;">
            <!-- BEGIN switch_username_select -->
            <dl>
                <dt><label>{L_USERNAME}</label></dt>
                <dd><input class="inputbox" type="text" name="username" maxlength="25" value="{USERNAME}" /></dd>
            </dl>
            <!-- END switch_username_select -->

            <!-- BEGIN switch_reasons -->
            <dl>
                <dt><label>{L_REASON}</label></dt>
                <dd>{REASON_NEW}</dd>
            </dl>
            <!-- END switch_reasons -->
            <!-- BEGIN switch_privmsg -->
            <dl>
                <dt><label>{L_USERNAME}</label></dt>
                <dd>
                    <!-- BEGIN switch_username -->
                    <input class="inputbox" style="width:15%;margin:1px 0" type="text" name="username[]" value="{switch_privmsg.switch_username.USERNAME}" /><br />
                    <!-- END switch_username -->
                    <input class="inputbox" style="width:15%;margin:1px 0" type="text" id="username" name="username[]" value="{USERNAME}" tabindex="1" /> 
                    <img id="add_username" src="{ADD_USERNAME_IMG}" class="selectHover" style="vertical-align:middle" alt="" /> 
                    <input class="button2" type="button" id="find_user" value="{L_FIND_USERNAME}" />
                </dd>
            </dl>
            <!-- BEGIN switch_privmsg_friend -->
            <dl>
                <dt><label>{switch_privmsg.switch_privmsg_friend.L_OR_FRIEND}</label></dt>
                <dd>{switch_privmsg.switch_privmsg_friend.FRIEND_PM}</dd>
            </dl>
            <!-- END switch_privmsg_friend -->
            <!-- BEGIN switch_privmsg_group -->
            <dl>
                <dt><label>{switch_privmsg.switch_privmsg_group.L_OR_GROUP}</label></dt>
                <dd>{switch_privmsg.switch_privmsg_group.MASS_PM}  <input type="button" value="  ?  " title="{switch_privmsg.switch_privmsg_group.MASS_PM_EXPLAIN}" class="button2" /></dd>
            </dl>
            <!-- END switch_privmsg_group -->
            <!-- END switch_privmsg -->

            <!-- BEGIN switch_icon_checkbox -->
            <dl>
              <dt><label><div class="tyt">{L_ICON_TITLE}</div></label></dt>
                <dd>
                    <!-- BEGIN row -->
                    <!-- BEGIN cell -->
                        <label><input type="radio" name="post_icon" value="{switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}" {switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_CHECKED} id="post_icon_{switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}" /> <span onclick="document.forms['post'].post_icon_{switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}.checked=true">{switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_IMG}</span></label>  
                    <!-- END cell -->
                    <!-- END row -->
                </dd>
            </dl>
            <!-- END switch_icon_checkbox -->

            <!-- BEGIN switch_subject -->
            <dl>
              <dt><label><div class="tyt">Tytuł tematu:</div></label></dt>
                <dd>
                  <div class="in1"><input class="inputbox medium" type="text" name="subject" value="{SUBJECT}" maxlength="{TOPIC_TITLE_MAXLENGTH}" title="{TOPIC_TITLE_LENGTH_EXPLAIN}" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}" /></div>

                    <!-- BEGIN switch_subject_color -->

                    <script type="text/javascript">
                    //<![CDATA[
                        input = document.getElementsByName('subject');
                    //]]>
                    </script>
                 
                    <script type="text/javascript">
                    //<![CDATA[
                        input[0].style.color = '{switch_subject.switch_subject_color.TOPIC_TITLE_COLOR_DEFAULT}';
                    //]]>
                    </script>

                    <!-- END switch_subject_color -->
                </dd>
            </dl>
            <!-- END switch_subject -->

            <!-- BEGIN switch_description -->
            <dl>
                <dt><label>{L_DESCRIPTION}</label></dt>
                <dd>
                    <input class="inputbox medium" type="text" name="description" value="{DESCRIPTION}" maxlength="{TOPIC_DESCRIPTION_MAXLENGTH}" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}" />
                </dd>
            </dl>
            <!-- END switch_description -->

            <div id="smiley-box">
                <div id="smileyContainer">
                </div><br />
                {HTML_STATUS}<br />
                <a href="/faq?mode=bbcode" target="_blank">{BBCODE_STATUS}</a><br />
             
            </div>

<div class="mes3"><div id="message-box">
                <div class="left-box"><span id="helpbox" class="helpline"></span></div>
                <br />
                <div id="textarea_content" style="width:80%;">
                    <textarea id="text_editor_textarea" name="message">{MESSAGE}</textarea>
                </div>
            </div>   
         
         
         
          <div class="inner">
            <span class="corners-top"><span></span></span>
            <fieldset class="submit-buttons">
                {S_HIDDEN_FORM_FIELDS}
                <input type="hidden" name="lt" value="{LAST_TOPIC_ID}" />
                <!-- BEGIN switch_preview -->
                <input class="button2" type="submit" name="preview" value="{L_PREVIEW}" tabindex="5" /> 
                  <!-- END switch_preview -->
                <!-- BEGIN switch_draft -->
                 <input class="button2" type="submit" name="draft" value="{L_DRAFT}" tabindex="7" accesskey="d" /> 
                <!-- END switch_draft -->
                <!-- BEGIN switch_publish -->
                 <input class="button2" type="submit" name="publish" value="{L_PUBLISH}" tabindex="8" accesskey="p" /> 
                <!-- END switch_publish -->
                 <input class="button1" type="submit" name="post" value="{L_SUBMIT}" tabindex="6" accesskey="s" />
                <!-- BEGIN switch_signature -->
                 <input type="hidden" name="submit" value="{L_SUBMIT}" />
                <!-- END switch_signature -->
            </fieldset>
            <span class="corners-bottom"><span></span></span>
        </div>
         
          </div>

            <!-- BEGIN edit_reason -->
            <br />
            <dl>
                <dt><label><span style="font-size:11px">{edit_reason.L_EDIT_REASON}</span></label></dt>
                <dd><input class="inputbox medium" style="width:63%" type="text" name="edit_reason" value="{edit_reason.EDIT_REASON}" maxlength="255" /></dd>
            </dl>
            <!-- END edit_reason -->

            <div class="clear"></div>
        </fieldset>
        <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
    </div>

  <br/><br/>

    <!-- BEGIN switch_roll_dice -->
    <div class="panel row3">
    <div class="in3"> <div class="h3">{ROLL_DICE_TITLE}</div>
        <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
        <script type="text/javascript">
            function add_dice(dice_number,dice,number) {
                var content = document.getElementById('post_dice').innerHTML;
                document.getElementById('dice_to_del').innerHTML = '';
                document.getElementById('dice_to_del').id = '';

                var new_tr = document.createElement('tr');
                new_tr.appendChild(document.createElement('td'));
                new_tr.firstChild.innerHTML = '{ROLL_DICE_TITLE_LOW} #' + (dice_number + 1) + ' : <select name="post_dice_' + dice_number + '" id="post_dice_' + dice_number + '" value="' + dice + '">' + content + '</select> <label for="nb_rolls">{switch_roll_dice.L_DICE_ROLLS} : </label><input type="text" size="2" maxlength="3" name="nb_rolls_' + dice_number + '" id="nb_rolls" value="' + number + '" /> <span id="dice_to_del"><a href="javascript:add_dice(' + (dice_number + 1) + ',\'\',1)"><img src="{PATH_IMG_FA}tabs_more.gif" alt="plus" /></a></span>';
                document.getElementById('list_dice').lastChild.appendChild(new_tr);

                var select_dice = document.getElementById('post_dice_' + dice_number);
                if ( dice == '' ) {
                    select_dice.selectedIndex=0;
                }
                for ( var i = 1; select_dice.options[i]; i++ ) {
                    select_dice.options[i].selected = ( select_dice.options[i].value == dice );
                }
            }
        </script>
        <table style="width:100%" id="list_dice"><tr><td>
            {ROLL_DICE_TITLE_LOW} #1 : 
            <select name="post_dice_0" id="post_dice">
                <option value="">-</option>
                <!-- BEGIN row_replace -->
                <option value="{switch_roll_dice.row_replace.DICE_ID}"{switch_roll_dice.row_replace.DICE_SELECTED}>{switch_roll_dice.row_replace.DICE_NAME}</option>
                <!-- END row_replace -->
            </select>
             <label for="nb_rolls">{switch_roll_dice.L_DICE_ROLLS} : </label><input type="text" size="2" maxlength="3" name="nb_rolls_0" id="nb_rolls" value="{switch_roll_dice.S_DICE_ROLLS_VALUE}" />
             <span id="dice_to_del"><a href="javascript:add_dice(1,'',1)"><img src="{PATH_IMG_FA}tabs_more.gif" alt="plus" /></a></span>
            </td></tr>
        </table>
        {switch_roll_dice.DICE_SCRIPT}
        <span class="corners-bottom"><span></span></span>
        </div>
      </div></div>
  <br/><br/>
    <!-- END switch_roll_dice -->

    <!-- BEGIN switch_attachment_list -->
   
    <div class="panel row3">
      <div class="h3" id="attachments">{L_ATTACHMENTS}</div><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span></div>
        <fieldset class="fields1" style="min-width: inherit;">
        <!-- BEGIN attachments -->
            <dl>
                <dt><label>{L_ATTACHMENT_FILENAME}</label></dt>
                <dd>
                    <!-- BEGIN switch_is_orphan -->
                        <span class="gen">{switch_attachment_list.attachments.switch_is_orphan.FILENAME}</span>  
                    <!-- END switch_is_orphan -->
                    <!-- BEGIN switch_is_not_orphan -->
                        <a href="{switch_attachment_list.attachments.switch_is_not_orphan.U_ATTACH_URL}" class="gen">{switch_attachment_list.attachments.switch_is_not_orphan.FILENAME}</a>  
                    <!-- END switch_is_not_orphan -->
                        <input class="liteoption" type="submit" value="{L_ATTACHMENT_DELETE}" name="delete_file[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}]" />
                </dd>
            </dl>
            <dl>
                <dt><label for="filecomment{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}">{L_ATTACH_COMMENT}</label></dt>
                <dd>
                    <!--textarea name="comment_list[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}]" cols="35" rows="3" style="color:#000000;width:100%">{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_COMMENT}</textarea><br /-->
                    <input class="inputbox medium" type="text" id="filecomment{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}" name="comment_list[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}]" value="{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_COMMENT}" maxlength="255" />
                    <input type="hidden" value="{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_ID}" name="attachment_data[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}][attach_id]" />
                    <input type="hidden" value="{switch_attachment_list.attachments.IS_ORPHAN}" name="attachment_data[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}][is_orphan]" />
                    <input type="hidden" value="{switch_attachment_list.attachments.REAL_FILENAME}" name="attachment_data[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}][real_filename]" />
                    <input type="hidden" value="{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_COMMENT}" name="attachment_data[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}][attach_comment]" /><br /><br />
                </dd>
          </dl>
        <!-- END attachments -->
        </fieldset>
        <span class="corners-bottom"><span></span></span>
    </div>
    <!-- END switch_attachment_list -->

    <!-- BEGIN switch_attachment -->
    <div class="h3" id="attachment">{L_ATTACHMENT_ADD}</div>
    <div class="panel row3">
        <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span></div>
        <div id="attachment_show">
            <fieldset class="fields1">
                {L_ATTACHMENT_ADD_HELP}<br /><span class="info">{EXT_LIST}</span><br /><br />
                <dl>
                    <dt><label>{L_ATTACHMENT_FILENAME}</label></dt>
                    <dd><input type="file" id="fileupload" name="fileupload" /><input type="submit" name="add_file" /> ({L_MAX_ATT_SIZE})</dd>
                </dl>

                <dl>
                    <dt><label>{L_ATTACH_COMMENT}</label></dt>
                    <dd><input class="inputbox medium" type="text" value="" id="filecomment" name="filecomment" value="" maxlength="255" /></dd>
                </dl>
            </fieldset>
        </div>

        <span class="corners-bottom"><span></span></span>
    </div>
    <!-- END switch_attachment -->

 

<div class="panel row3">
  <div class="in3"><div class="h3">{L_OPTIONS}</div>
        <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
        <!-- BEGIN switch_topic_modif -->
        <fieldset class="fields1">
            <!-- BEGIN switch_icon_checkbox -->
            <dl>
                <label>{POST_ICON_TITLE}</label>
                <dd>
                    <!-- BEGIN row -->
                        <!-- BEGIN cell -->
                        <label><input type="radio" name="post_icon" value="{switch_topic_modif.switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}" id="post_icon_{switch_topic_modif.switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}" {switch_topic_modif.switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_CHECKED} /> <span onclick="document.forms['post'].post_icon_{switch_topic_modif.switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}.checked=true">{switch_topic_modif.switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_IMG}</span></label>
                        <!-- END cell -->
                    <!-- END row -->
                </dd>
            </dl>
            <!-- END switch_icon_checkbox -->
            <dl>
                <dt><label for="modif_topic_title">{L_TOPIC_TITLE_MODIFY}</label></dt>
                <dd>
                    <input type="text" class="inputbox medium" name="modif_topic_title" id="modif_topic_title" value="{MODIF_TOPIC_TITLE}" maxlength="{TOPIC_DESCRIPTION_MAXLENGTH}" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}" />
                    <!-- BEGIN switch_topic_button -->
                     <input type="button" class="button2" value="{L_SOLVED_WITHOUT_BRAKETS}" onclick="set_solved(this.form.elements['modif_topic_title'],'{L_SOLVED}')" style="display:none" id="button_solved" />
                    <script type="text/javascript">
                    //<![CDATA[
                        document.getElementById('button_solved').style.display = 'inline';
                    //]]>
                    </script>
                    <!-- END switch_topic_button -->
                </dd>
            </dl>
        </fieldset>
        <hr class="dashed" />
        <!-- END switch_topic_modif -->
        <fieldset class="fields1">
            <!-- BEGIN switch_html_checkbox -->
            <label><input type="checkbox" name="disable_html"{S_HTML_CHECKED} /> {L_DISABLE_HTML}</label><br />
            <!-- END switch_html_checkbox -->

            <!-- BEGIN switch_bbcode_checkbox -->
            <label><input type="checkbox" name="disable_bbcode"{S_BBCODE_CHECKED} /> {L_DISABLE_BBCODE}</label><br />
            <!-- END switch_bbcode_checkbox -->

            <!-- BEGIN switch_smilies_checkbox -->
            <label><input type="checkbox" name="disable_smilies"{S_SMILIES_CHECKED} /> {L_DISABLE_SMILIES}</label><br />
            <!-- END switch_smilies_checkbox -->

            <!-- BEGIN switch_signature_checkbox -->
            <label><input type="checkbox" name="attach_sig"{S_SIGNATURE_CHECKED} /> {L_ATTACH_SIGNATURE}</label><br />
            <!-- END switch_signature_checkbox -->

            <!-- BEGIN switch_notify_checkbox -->
            <label><input type="checkbox" name="notify"{S_NOTIFY_CHECKED} /> {L_NOTIFY_ON_REPLY}</label><br />
            <!-- END switch_notify_checkbox -->

            <!-- BEGIN switch_delete_checkbox -->
            <label><input type="checkbox" name="delete" /> {L_DELETE_POST}</label><br />
            <!-- END switch_delete_checkbox -->

            <!-- BEGIN switch_type_toggle -->
            <br />{S_TYPE_TOGGLE}
            <!-- END switch_type_toggle -->
        </fieldset>
        <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
    </div>
  </div>
  <br/><br/>
    <!-- BEGIN switch_type_cal -->
    <div class="h3">{L_CALENDAR}</div>
    <div class="panel row3">
        <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
        <fieldset>
        <dl>
            <dt><label>{L_CALENDAR_TITLE} :</label></dt>
            <dd>
                {S_CALENDAR_DAY} {S_CALENDAR_MONTH} {S_CALENDAR_YEAR}
                <a href="javascript:void(0)" style="font-style:normal;font-weight:normal" onclick="document.post.topic_calendar_day.value={TODAY_DAY};document.post.topic_calendar_month.value={TODAY_MONTH};document.post.topic_calendar_year.value={TODAY_YEAR}">{L_TODAY}</a>
            </dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{L_TIME} :</label></dt>
            <dd>
                <input name="topic_calendar_hour" type="text" maxlength="2" value="{CALENDAR_HOUR}" class="inputbox tiny" /> {L_HOURS}  
                <input name="topic_calendar_min" type="text" maxlength="2" value="{CALENDAR_MIN}" class="inputbox tiny" /> {L_MINUTES}
            </dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt><label>{L_CALENDAR_DURATION} :</label></dt>
            <dd>
                <input name="topic_calendar_duration_day" type="text" maxlength="5" value="{CALENDAR_DURATION_DAY}" class="inputbox tiny" /> {L_DAYS}  
                <input name="topic_calendar_duration_hour" type="text" maxlength="5" value="{CALENDAR_DURATION_HOUR}" class="inputbox tiny" /> {L_HOURS}  
                <input name="topic_calendar_duration_min" type="text" maxlength="5" value="{CALENDAR_DURATION_MIN}" class="inputbox tiny" />&nbsp;{L_MINUTES}
                <input name="create_event" type="hidden" value="{CREATE_EVENT}" />
                <input name="calendar_d" type="hidden" value="{CALENDAR_D}" />
            </dd>
        </dl>
        </fieldset>
        <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
    </div>
    <!-- END switch_type_cal -->

    {POLLBOX}
</form>

{TOPIC_REVIEW_BOX}

<!-- BEGIN switch_privmsg -->
<div id="find_username" class="jqmWindow"></div>
<div id="group_pm_explain" class="jqmWindow"></div>

<script src="{JQUERY_DIR}jqmodal/jqmodal.js" type="text/javascript"></script>
<!-- END switch_privmsg -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
<!-- BEGIN switch_privmsg -->
    privmsg_add_username('{U_SEARCH_USER}', '<br /><input class="inputbox" style="width:15%;margin:1px 0" type="text" name="username[]" />');
<!-- END switch_privmsg -->
<!-- BEGIN switch_image_resize -->
    resize_images({ 'selector' : '.postbody .content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} });
<!-- END switch_image_resize -->
});
//]]>
</script>

{SCEDITOR}Arcanine
Arcanine
NAZWA RANGI


Powrót do góry Go down

Stare kody. :< - Page 2 Empty Re: Stare kody. :<

Pisanie by Arcanine on 28.08.18 0:40

posting_preview

Kod:
<div id="preview" class="post row2">
   <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
   <div class="postbody">
      <div class="h3">{L_PREVIEW}</div>
      <div class="content">
      {MESSAGE_NEW}
      </div>
   </div>
   <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
</div>
  <hr />

<br/><br/>Arcanine
Arcanine
NAZWA RANGI


Powrót do góry Go down

Stare kody. :< - Page 2 Empty Re: Stare kody. :<

Pisanie by Arcanine on 28.08.18 0:41

posting_topic_review

Kod:
<div class="śro4"><!-- BEGIN postrow -->
   <!-- BEGIN displayed -->
      <a name="{postrow.displayed.POST_ID}"></a>
      <div class="{postrow.displayed.displayed.ROW_CLASS}">
         <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
         <div class="postbody">
            <h3>{postrow.displayed.POST_SUBJECT_NEW}</h3>
            <p class="author"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="" /> {postrow.displayed.L_TOPIC_BY} {postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.L_TOPIC_ON} {postrow.displayed.POST_DATE}</p>
            <div class="content">{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
         </div>
         <div class="clear"></div>
         <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
</div>
   <!-- END displayed -->
   <!-- BEGIN hidden -->
      <div class="post {postrow.hidden.ROW_CLASS}">
         <div class="inner">
            <span class="corners-top"><span></span></span>
            <p style="text-align:center">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
            <div class="clear"></div>
            <span class="corners-bottom"><span></span></span>
         </div>
      </div>
   <!-- END hidden -->
<!-- END postrow -->
<br /></div>Arcanine
Arcanine
NAZWA RANGI


Powrót do góry Go down

Stare kody. :< - Page 2 Empty Re: Stare kody. :<

Pisanie by Arcanine on 28.08.18 0:41

privmsg_topic_review

Kod:
<div style="opacity:0.8;"><!-- BEGIN postrow -->
  <div class="{postrow.ROW_CLASS}"><div style="position:absolute;margin-top:15px;">INNA WIADOMOŚĆ OD TEGO AUTORA:</div>
   <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
   <div class="postbody">
      <div class="h3">{postrow.POST_SUBJECT_NEW}</div>
          <div class="gogo3"><p class="author"><img src="{postrow.MINI_POST_IMG}" alt="" /> {postrow.L_TOPIC_BY} {postrow.POSTER_NAME} {postrow.L_TOPIC_ON} {postrow.POST_DATE}</p></div>
          <br/><br/><div class="content"><div class="mes2">{postrow.MESSAGE}</div></div>
   </div>
          <div class=""><dl class="postprofile"><dt><div style="margin-top: 60px;margin-left: 10px;">{postrow.POSTER_AVATAR}</div></dt></dl></div>
   <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
</div>
  <!-- END postrow --></div>Arcanine
Arcanine
NAZWA RANGI


Powrót do góry Go down

Stare kody. :< - Page 2 Empty Re: Stare kody. :<

Pisanie by Arcanine on 28.08.18 0:41

privmsgs_body

Kod:
<div class="śro4"><ul id="privmsgs-menu">
 <li>{INBOX_IMG}</li>
 <li>{SENTBOX_IMG}</li>
 <li>{OUTBOX_IMG}</li>
 <li>{SAVEBOX_IMG}</li>
</ul>

<form action="{S_PRIVMSGS_ACTION}" method="post" name="privmsg_list">

<div class="topic-actions">
   <div class="buttons">
      <div class="post-icon">{POST_PM_IMG}</div>
   </div>
</div>
<div class="clear"></div>


   <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
   <!-- BEGIN switch_box_size_notice -->
   <p class="left-box">{BOX_SIZE_STATUS}</p>
   <!-- END switch_box_size_notice -->
   <p class="right-box">
      {L_DISPLAY_MESSAGES}: <select name="msgdays">
      {S_SELECT_MSG_DAYS}
      </select> <input class="button2" type="submit" name="submit_msgdays" value="{L_GO}" />
   </p>
   <div class="clear"></div>
   <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>   <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>

   <ul class="topiclist">
      <li class="header">
         <dl>
            
         </dl>
      </li>
   </ul>

   <ul class="topiclist pmlist bg_none">
   <div class="n5"><!-- BEGIN listrow -->
   <li class="row {listrow.ROW_CLASS}">

   <div style="position:absolute; width:24px; height:20px; padding-top:20px; padding-left:24px;">{listrow.PRIVMSG_ICON}</div>

   <dl class="icon" style="background-image: url({listrow.PRIVMSG_FOLDER_IMG});">
         <dt>
                          <div class="n4"><a href="{listrow.U_READ}" class="topictitle"><div class="top2">{listrow.SUBJECT}</div></a><br />
                                  <span style="margin: 0 5px"><em><div class="top3">{listrow.FROM} - {listrow.DATE}</div></em></span></div>
         </dt>
          <div class="mark4"><dd class="mark"><input type="checkbox" name="mark[]2" value="{listrow.S_MARK_ID}" /></dd></div>
          </dl>
   </li>
   <!-- END listrow -->
   <!-- BEGIN switch_no_messages -->
   <li class="row row1">
      <dl class="icon">
         <dt>
                          <center>                          {L_NO_MESSAGES}</center><br/>
         </dt>
         <dd class="mark"> </dd>
      </dl>
   </li>
   <!-- END switch_no_messages --></div>
   </ul>

   <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>

<p class="right-box" style="margin: 0;"><a href="javascript:select_switch_privmsg(true);">{L_MARK_ALL}</a> :: <a href="javascript:select_switch_privmsg(false);">{L_UNMARK_ALL}</a></p>
<div class="clear"></div>
<p><span class="pagination">{PAGINATION}</span>{PAGE_NUMBER}</p>
<div class="clear"></div>
<div class="topic-actions">
   <div class="buttons">
      <div class="post-icon">{POST_PM_IMG}</div>
   </div>
   <div class="pagination">
      <p>{S_HIDDEN_FIELDS}
      <!-- BEGIN switch_save -->
      <input class="button1" type="submit" name="save" value="{L_SAVE_MARKED}" />  
      <!-- END switch_save -->
      <!-- BEGIN switch_move_profile -->
      <input class="button1" type="submit" name="moveprofile" value="{L_MOVE_PROFILE_MARKED}" />  
      <!-- END switch_move_profile -->
      <input class="button2" type="submit" name="delete" value="{L_DELETE_MARKED}" /> &nbsp;
      <input class="button2" type="submit" name="deleteall" value="{L_DELETE_ALL}" /></p>
   </div>
</div>
</form>

<div class="clear"></div>

  <br style="clear:both" /></div>Arcanine
Arcanine
NAZWA RANGI


Powrót do góry Go down

Stare kody. :< - Page 2 Empty Re: Stare kody. :<

Pisanie by Arcanine on 28.08.18 0:41

privmsgs_preview

Kod:
<div class="post row2">
   <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
   <div class="postbody">
   <h3>{POST_SUBJECT}</h3>
      <p class="author">{L_FROM} {MESSAGE_FROM} {L_TO} {MESSAGE_TO}, {POST_DATE}</p>
      <div class="content">
         {MESSAGE_NEW}
      </div>
   </div>
   <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
</div>
<br />Arcanine
Arcanine
NAZWA RANGI


Powrót do góry Go down

Stare kody. :< - Page 2 Empty Re: Stare kody. :<

Pisanie by Arcanine on 28.08.18 0:41

privmsgs_read_body

Kod:
<div class="śro4"><ul id="privmsgs-menu">
   <li>{INBOX_IMG}</li>
   <li>{SENTBOX_IMG}</li>
   <li>{OUTBOX_IMG}</li>
   <li>{SAVEBOX_IMG}</li>
</ul>

<form action="{S_PRIVMSGS_ACTION}" method="post">

<!-- BEGIN switch_post_reply -->
<div class="topic-actions">
   <div class="buttons">
      <div class="post-icon">{REPLY_PM_IMG}</div>
   </div>
</div>
<div class="clear"></div>
<!-- END switch_post_reply -->
<div class="post row2">
   <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
   <div class="postbody">
<div class="h3"><div class="tytuł">{POST_SUBJECT}</div></div>
      <ul class="profile-icons">
         <!-- BEGIN switch_quote -->
         <div class="ikonk3"><li>{QUOTE_PM_IMG}</li>
         <!-- END switch_quote -->
                  <li>{EDIT_PM_IMG}</li></div>
      </ul>
          <br/>
<div class="gogo2"><p class="author">{L_FROM} {MESSAGE_FROM} {L_TO} {MESSAGE_TO}, {POST_DATE}</p></div>
      <div class="content">
                <div class="mes2"> {MESSAGE}</div>
      </div>
   </div>

   <dl class="postprofile">
      
         <div style="margin-top:60px;margin-left:10px;">{AVATAR_FROM}</div>
      
   </dl>
   <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
</div>
<fieldset class="submit-buttons">
   {S_HIDDEN_FIELDS}
   <!-- BEGIN switch_save -->
   <input class="button2" type="submit" name="save" value="{L_SAVE_MSG}" />  
   <!-- END switch_save -->
   <!-- BEGIN switch_move_profile -->
   <input class="button2" type="submit" name="moveprofile" value="{L_MOVE_PROFILE}" /> &nbsp;
   <!-- END switch_move_profile -->
   <input class="button2" type="submit" name="delete" value="{L_DELETE_MSG}" />
</fieldset>

<!-- BEGIN switch_post_reply -->
<div class="topic-actions">
   <div class="buttons">
      <div class="post-icon">{REPLY_PM_IMG}</div>
   </div>
</div>
<div class="clear"></div>
<!-- END switch_post_reply -->

</form>

<!-- BEGIN switch_review_box -->
{TOPIC_REVIEW_BOX}
<!-- END switch_review_box -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody .content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
  <!-- END switch_image_resize --></div>Arcanine
Arcanine
NAZWA RANGI


Powrót do góry Go down

Stare kody. :< - Page 2 Empty Re: Stare kody. :<

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Strona 2 z 2 Previous  1, 2

Powrót do góry


 :: Off top :: Off topic

 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach